Věstník SKD

Věstník seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen věstník SKD) obsahuje informace o výsledcích správních řízení ve věcech zápisu, změny zápisu a vyřazení dodavatelů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Údaje o výsledcích správního řízení jsou seřazeny chronologicky tak, jak rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj nabývala právní moc.
Ve věstníku SKD můžete vyhledávat způsobem, že nejprve zadáte časový interval nabytí právní moci a zadaná data potvrdíte tlačítkem „Filtruj“. V zobrazeném seznamu dodavatelů lze dále vyhledávat zadáním omezující podmínky do pole pod záhlavím sloupce (např. u IČO 416).

Datum nabytí právní moci od:
Datum nabytí právní moci do:

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.