Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V této části Informačního systému vede MMR podle § 226 a následujících ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Současně je zde možné zobrazit informativní i úřední Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s požadavky dle § 229 zákona o veřejných zakázkách. V souvislosti s přechodným obdobím dle ustanovení § 276 zákona č. 134/2016 Sb., je v této části k dispozici i seznam kvalifikovaných dodavatelů zapsaných dle zákona č. 137/2006 Sb., jehož platnost je stanovena novým zákonem na 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti zákona 134/2016 Sb., po této době již tento původní seznam nebude k dispozici.


Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení tohoto seznamu nabízí

  • Vyhledávač, který umožňuje vyhledávat v seznamu dle základních charakteristik dodavatele,
  • Věstník, ve kterém jsou jednotliví kvalifikovaní dodavatelé vyhledáváni dle data nabytí právní moci odpovídajícího správního řízení pro zápis do tohoto seznamu,
  • informace o zapsaných dodavatelích formou výpisů ze seznamu,
  • prostřednictvím portálu VZ přístup k odpovídajícím šablonám a metodickým pokynům, které souvisejí s problematikou kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb.,
  • Vyhledávač, věstník a přístup k výpisům ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s přechodným ustanovením § 276 zákona č. 134/2016 Sb..
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.