Rejstřík koncesních smluv dle koncesního zákona

Další část Informačního systému je v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, rejstřík koncesních smluv (RKS). RKS veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv dle výše uvedeného zákona, a to po celou dobu platnosti těchto koncesních smluv.

Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení RKS nabízí

  • vyhledávání příslušných záznamů v RKS prostřednictvím Vyhledávače koncesních smluv, který umožňuje vyhledávání v RKS dle uživatelem uveřejněných parametrů týkajících se zadavatele, koncesionáře či koncesní smlouvy,
  • Věstník, který slouží k vyhledání zapsaných koncesních smluv dle data uzavření koncesní smlouvy,
  • v obou výše uvedených případech pak zobrazí základní informace o nalezené koncesní smlouvě,
  • metodickou podporu v rámci které odkazuje na portál veřejných zakázek, kde je umístěn metodický postup pro RKS a příslušný formulář se žádostí o zápis do RKS.

Informace o registraci uživatelů a rejstříku koncesních smluv

Jedná se o údaje ke koncesním smlouvám uzavřeným dle zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni 1. října 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který v části 8 obsahuje postup pro zadávání koncesí. Údaje o takto uzavřených koncesních smlouvách jsou k dispozici ve Věstníku veřejných zakázek.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.