Věstník RKS

Věstník rejstříku koncesních smluv (dále jen RKS) obsahuje informace o koncesních smlouvách evidované v rejstříku koncesních smluv ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb.
Údaje o koncesních smlouvách jsou seřazeny chronologicky tak, jak byly zapisovány do rejstříku koncesních smluv.
Ve věstníku RKS můžete vyhledávat způsobem, že do pole pod záhlavím sloupce napíšete celou hodnotu (např. u IČO 41690206) nebo pouze část hodnoty (např. u IČO 416).

Datum nabytí právní moci od:
Datum nabytí právní moci do:

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.