Seznam systémů certifikovaných dodavatelů

V této části informační systém zajišťuje požadavky vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. Informační systém tak vede seznam schválených systémů certifikovaných dodavatelů (SCD). Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsou zde zapsané ty systémy certifikovaných dodavatelů, jejichž správci správně doložili všechny příslušné dokumenty a jejichž žádost o schválení SCD byla v rámci správního řízení kladně vyřízena.

Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení tohoto seznamu nabízí

  • vyhledávání příslušných záznamů v seznamu systémů certifikovaných dodavatelů prostřednictvím Vyhledávače SCD, který umožňuje vyhledávání v seznamu dle uživatelem uvedených podmínek,
  • Věstník, který slouží k vyhledání zapsaných systémů certifikovaných dodavatelů dle data nabytí právní moci příslušného správního řízení.

V obou případech pak zobrazí základní informace o systému certifikovaných dodavatelů včetně odkazu na internetovou adresu registru certifikovaných dodavatelů.

  • prostřednictvím portálu VZ přístup k metodické podpoře pro schválení, změny zápisu a zrušení ze seznamu systémů certifikovaných dodavatelů formou šablon a metodických postupů.
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.