Obecná informace o RKS a certifikátech

Anonymní uživatel

Anonymní (nepřihlášený) uživatel má pouze možnost prohlížení a vyhledávání v RKS.

Registrace uživatelů

Registrovaný uživatel může založit novou koncesní smlouvu do RKS a tuto smlouvu odeslat na MMR ke schválení nebo již svou vlastní KS, která je uveřejněna, editovat.

Registrace uživatelů probíhá pomocí jména a hesla nebo vystavením elektronického certifikátu. Pomocí jména a hesla nebo certifikátu se uživatel přihlašuje do IS VZ. Po přihlášení je uživatel identifikován a jsou mu přidělena přístupová práva.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2023 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.